wystawy        artyści        kontaktCO, JEŚLI?
/Sylwia Czubała/

01.10.2014 - 10.10.2014


Dla niektórych osób zaburzenie ciągłości działań, odrzucenie reguł i wyłączenie samokontroli oznaczałoby zmierzenie się z chaosem, obcym lądem, który zwiastuje niepewność, lęk i w rezultacie porażkę. Ci, których życie jest sterowane wewnętrznym przymusem, zużywają zapewne większość czasu i energii na zabezpieczanie się przed tym, co mogłoby się stać, gdyby postąpili w określony sposób. Wiecznie przezorni, gotowi na każdą okoliczność, z dodatkową parą butów w torebce i zestawem baterii do zegarka na wszelki wypadek.

Czyż myśli i czynności natrętne nie bywają czasem nieuświadomioną potrzebą doświadczania namiastki nieskończoności? Wszak kolekcjonując czy spisując coś nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że nasz zbiór jest pełen. Bohaterzy moich infografik, zdają się mówić słowami Fernando Pessoa: ,,lepiej jest pisać, niż odważać się żyć”. Z drugiej strony są niezwykłymi filozofami codzienności zorientowanymi na przedmiot (w duchu realizmu spekulatywnego Grahama Harmana i Quentina Meillassoux). Odrzucają uprzywilejowaną rolę człowieka, porzucają antropocentryczne widzenie rzeczywistości i zanurzają się w świecie, który jawi się, jako nieskończony inwentarz obiektów i zdarzeń.

Sylwia Czubała