wystawy        artyści        kontaktŚCIANA
/Paweł Susid, Krystian TRUTH Czaplicki, Agnieszka Grodzińska/

maj - sierpień 2015Projekt realizowany w przestrzeni ogrodu społecznościowego znajdującego się pomiędzy blokami przy ulicy Klaudyny Potockiej w poznańskiej dzielnicy Łazarz. Punktem wyjścia była znajdująca się na terenie ogrodu, a właściwie stanowiąca jego tło - ściana, która w tym przypadku stała się narzędziem "polemiki" pomiędzy grupami o różnym stopniu oraz charakterze zaangażowania się w tworzenie owej przestrzeni. Obserwacja pozytywnych jak i negatywnych postaw wśród użytkowników, nasunęła pytania czy przestrzeń ta kształtowana jest we właściwy sposób, czy za pomocą różnych narzędzi, udaje się rzeczywiście wzmacniać lokalne więzi, czy raczej pogłębiać istniejące już podziały. Zaproszeni do projektu artyści spróbują odnieść się w swych działaniach właśnie do owych napięć, problemów przestrzeni publicznej oraz życia społecznego, postawią pytanie:, dla kogo ta przestrzeń? Chcemy, aby realizacje, które powstaną, wskazywały w symbolicznym wymiarze właśnie na owy dualizm przeplatania się różnego rodzaju aktywności, ekspresji i stylów życia, który jednocześnie może być elementem jednoczącym, generatorem energii, dzięki której możemy ruszyć dalej. Sam problem kształtowania jakiejkolwiek przestrzeni społecznej wciąż jednak pozostanie problemem otwartym, nierozwiązalnym, a jedyne, co pozostaje nam w tej sytuacji - to wzmacnianie samoświadomości tego faktu.

Inicjatorami projektu są: Generator Malta oraz galeria Łęctwo. Projekt jest realizowany w ramach Festiwalu Malta.

kurator: przemek s.