wystawy        artyści        kontaktSYMULTANKA
/Maciej Nowacki, Marta Hryniuk, Marta Węglińska/


13.10.2017 – 10.11.2017


Rozproszenie. Zakłócenia w komunikacji. Translacja.

Okazuje się, że sami siebie musimy zacząć tłumaczyć.

Gdy wchodzisz w nową rzeczywistość, łatwo ufasz opowieściom. Potem pytasz dalej i szybko odkrywasz inne, czasem sprzeczne wersje tej samej historii. Przez bezustanne powtarzanie i nawarstwianie znaczenia mnożą się i nie sposób dotrzeć do pierwowzoru opowieści.

Dyskutowaliśmy o archiwach.

Sięganie w przeszłość. Skupienie na najbliższym otoczeniu, wyodrębnianie z niego konkretnych elementów architektonicznych; badanie potencjału tych form w naszym postrzeganiu codziennej rzeczywistości, czyli w gruncie rzeczy ich oddziaływania na nas.

Pozwalasz na wniknięcie w siebie krajobrazu, na oddanie kontroli zewnętrznym bodźcom. Stajesz się medium, rezonujesz z przestrzenią. Zapis zachodzi intuicyjnie.

Going for a road trip; making shit loads of footage; monotonous shots in the van; records of long chats; shaky intimate takes when waking up. Distilling abstraction; re-recording dialogues, overlapping voices. – This is a record of a time.

Wystawa stanowi dialog pomiędzy trzema odmiennymi postawami artystycznymi trójki członków Silverado i próbę naszkicowania obszaru wspólnego. Prezentowane prace stanowią efekt dialogu z przestrzeniami, miejscami i kontekstami, stanowiącymi nasze obecne codzienności; zostały zrealizowane w trzech miastach: Yogyakarcie, Rotterdamie oraz Poznaniu.

Silverado to nomadyczny kolektyw artystyczny współtworzony przez Martę Hryniuk, Macieja Nowackiego i Martę Węglińską. Aktualnie badamy potencjał funkcjonowania w stanie rozproszenia.http://kolektyw-silverado.tumblr.com/